Archive for Januar, 2011

Ademi dhe Hava

  Dikur moti, shumë moti, në këtë tokë në të cilën jetojmë sot ne, nuk jetonte askush, dhe as që kishte kush ta ndërtonte atë. Andaj, deshi Allahu xh.sh. që në të të krijonte njeriun, për ta adhuruar Allahun dhe për ta ndërtuar e për ta mbjellë tokën; për të ngritur në të shtëpi e [...]

Ngjyrosje