Archive for August, 2013

BAJRAMI I RAMAZANIT DHE PARADOKSI I KOHËS SONË

Mr. Muhidin Ahmeti Qoftë falënderuar All-lahu (xh. sh.), i Cili me dritën e librit të Tij e shndriti terrin e Dynjasë, i cili me të i udhëzoi zemrat e lajthitura dhe i bëri të qeta dhe të lehta në shpirtrat e besimtarëve të sinqertë. Salavatet dhe selamet më të mira qofshin për atë i cili [...]