Archive for April 28th, 2015

Edhe një gjeneratë e lexuesve të Kur´anit f.m. nga Xhamia BASHKIMI Linz

22720_649786808455088_5166382680515524385_n

Më datë 26.04.2015 Xhamia BASHKIMI Linz përcolli edhe një gjeneratë të nxënësve, të cilët përfunduan me sukses të mësuarit e leximit të Kur´anit f.m. dhe gjërave esenciale nga mësim-besimi Islam i paraparë për fillestarët. Pas një pune dy vjeçare