Archive for Mai, 2016

Muham-medi a.s. shembull i përkryer për ne

islamic-wallpapers-620x310

,,Ju e kishit shembullin më të lartë në të dërguarin e All-llahut, kuptohet ai që shpreson në shpërblimin e All-llahut në botën tjetër, ai që atë shpresë e shoqëron duke e përmendur shumë shpesh All-llahun” ( El-Ahzabë,21 ). Në shumë ajete Zoti i Madhërishëm flet me lavdërime për Pejgamberin e Tij, të cilin na e [...]

Vlera e muajit Sha’ban dhe natës së madhe të Beratit

08409687-00dc-e211-9ee7-14feb5cc13c9-770x470

‘’….dhe ku të jeni, fytyrat tuaja ktheni kah Qabeja….’’ (El-Bekare, 144) Hamdi i takon vetëm All-llahut të Madhërishëm, përshëndetjet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi të dërguarin e Tij, Muham-medin s.a.ë. familjes, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar [...]

Shqiptarët në Linc të Austrisë marshuan në ditën e punëtorëve (1 Maj)

20160501-1

Për dallim nga shumë vende të Europës Juglindore, poashtu edhe më gjëre, ku 1 Maj-i festohet në mënyra te ndryshme, duke filluar nga pikniqet e deri te mbrëmjet gazmore, shqiptarët që jetojnë në Linz të Austris, gjegjësisht anëtarët e Shoqatës BASHKIMI edhe këtë vit vazhduan me avazin e vjetër. Ata në këtë ditë të dalluar [...]

Israja dhe Mi´raxhi

miraxh 2016

,,Pa të meta është Lartëmadhëria e Atij që robin e Vet e kaloi në një pjesë të natës prej Mesxhidi Haramit(Qabes) gjer në Mesxhidi Aksa(Bejti Mukaddes)rrethinën e së ciles Ne e kemi bekuar,(ia bëmë këtë udhëtim) për tia treguar atij disa nga argumentet Tona. Vertet, Ai është