Ç´është jeta?

200-150_1453110943

E pyeti nipi gjyshin e tij:

- Gjysh, më thuaj ç’është jeta?
Gjyshi u përgjigj:
- Jeta është koha në mes ezanit dhe namazit.
Mirëpo, fëmijën përgjigjja e gjyshit nuk e kënaqi dhe pyeti:
- Si kjo? Por, jeta nuk është kaq e shkurtër?!
Në këtë gjyshi tha:
- Po, po, nipi im. Vërtet jeta është e shkurtër. Ekziston ezani pa namaz, por gjithashtu ekziston namazi pa ezan, ndërsa jeta zhvillohet mu në mes këtyre dyjave.
- Nuk kuptoj … Më thuaj gjysh, çka nënkupton me këtë?
- A të kujtohet kur javën e kaluar vëllait tënd të porsalindur Aliut ia kënduam ezanin në vesh? Ja, ky është ezani pa namaz.
- Këtë e di.
I tha i hutuar nipi gjyshit.
– Por, më thuaj cili është namazi pa ezan?
- E këtë do ta kuptosh kur të vdes gjyshi.
Iu përgjigj gjyshi.

Prim.dr.med.sc. Ali F. Iljazi

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply