Ndihmo edhe Ti

Të nderuar vëllezër,

Xhemati  i xhamisë Bashkimi  që nga themelimi, në Dhjetor 2003, e deri më tani i ka zhvilluar aktivitetet e veta  fetare  dhe kulturore në objektin e adaptuar dhe të marur në qira. Sipas planit urbanistik të qytetit ky objekt  tani është i përfshirë në planin e ndërtimit të trasës së autostradës qarkore të qytetit të Linzit , dhe si i tillë është parapar që të rënohet në të ardhmën e afërt.

Falë Allahut xh.sh. dhe si rezultat i angazhimit të gjithanshëm të xhematit tonë,  me potencialet  krejtësisht vetanake , ne ia dolëm  të blejmë një objekt banimi i cili do ti përmbushte nevojat tona.    Mirpo adaptimi i këtij objekti  kërkon që hapsirat ekzistuese  të renovohen dhe të revitalizohen që nga themeli. Natyrisht për ndërhyrjet e tilla paraprakisht jemi pajisur me lejendërtim nga organet gjegjëse të qeverisë komunale.

Të gjitha angazhimet  dhe veprimet tona rreth këtij objekti ,natyrisht,  kan qenë të lidhura edhe me një kosto bukur të lart financiare dhe të cilat falë  Allahut fuqiplotë deri më tani i kemi përballuar me vetëfinancim . Mirpo tani, pas ndarjes së lejës për renovim, para neve qëndron një aksion tjeter edhe më voluminoz se ai i blerjes së objektit në fjalë dhe që tani ai tejkalon mundësit tona buxhetore edhe ashtu të redukuara për shkak të shpenzimeve të më hershme.

Mirpo duke besuar fuqishëm në ndihmën e All-llahut fuqiplotë në radhë të parë, por patjetër edhe në bamirësinë  e të gjithë vëllezërve tanë kudo që janë, ne do të arrijm ta kurorzojm këtë projekt madhështorë, insh`Allah, me sukses.

Në Kur´anin famëlartë Allahu xh.sh. thotë:

„E drejtë e përkujdesjes ndaj Xhamive të All-llahut është vetëm i atij që i ka besuar All-llahut dhe ditës së mbramë, e që e falë namazin, jep zekatin e nuk i friksohet askujt tjetër pos All-llahut“.( Tewbe 18)

„Kurrë nuk do ta arrini sinqeritetin e plotë me besim (as kënaqsinë e lumtur në xhennet) derisa të mos e jepni më të dhembshmen (më të dashurën) e pasurisë suaj. Çka do që jepni (për Zotin), All-llahu atë e di“. (Ali Imran, 92).

Kurse Pejgamberi  Muhammedi a.s. ka thënë:

„Kush ndërton për All-llahun një Xhami, qoftë sa strehimorja e thëllënzës apo edhe ma e vogël, All-llahu do t´ia ndërtoj atij një shtëpi në xhenet“.

„Veprat e mira që i rrjedhin besimtarit edhe pas vdekjes së tij janë:  Dituria të cilën e ka mësuar dhe shpërndarë, Evladin me edukatë që e ka lënë pas, mus´hafin që e ka lënë si trashëgim, sadakanë që e ka dhënë nga pasuria e tijë, xhaminë dhe veprat tjera që ka ndërtuar gjatë kohës sa ka qenë gjallë.    Të gjitha këto i bëjnë dobi njeriut edhe pas vdekjes së tij“.

Këto janë pra disa nga citate nga  Kur´ani famëlartë dhe nga thëniet Profetike të cilat në mënyr më konkrete dhe direkte  na motivojnë dhe të na japin kurajo për angazhimin tonë më të theksuar në këtë drejtim.

Shi për këtë, Kuvendi dhe Kryesia e xhematit Bashkimi  ka hap  fushatën“ Ndihmo edhe Ti“  si aksion për mbledhjen e donacioneve nga  komuniteti ynë nga e  tërë Austria dhe më gjerë.           Andaj Ju ftojmë që me kontributet  tuaja  edhe Ju të bëheni pjesë e këtij projekti historik për besimtarët Shqipëtar  të këtij regjioni.

Ne Ju jemi përzemërsisht mirënjohës ndaj çdo ndihme që ofroni. Edhe nëse ajo është  modeste e lusim All-llahun fuqiplotë që shpërblimi për te të jetë Xhenneti-Ferdauz për Ju.

 

Emrat e Juaj  të përcjellë me donacionet  përkatse, sipas dëshirës, do të shpallen në

www.xhamia-linz.at

Pranoni  falënderimet  dhe përshëndetjet më të përzemërta nga Xhemati i Xhamisë Bashkimi – Linz.

Të nderuar vëllezër, të gjitha donacionet dhe kontributet tuaja mund ti derdhni në Kontonumrin e Xhamisë Bashkimi, si vijon:

————————————

Emri:

Albanischer Sport- und  KulturvereinBashkimi“,             Waldeggstrasse 59,                     4020 Linz

 

BIC:               VKBLAT2L 

IBAN:          AT71 1860 0000 1050 5527
Banka:          VKB – Bank Linz

Verwendungszwecke :  SPENDE – UMBAU
————————————

 

Kryetari i Kryesisë :                                                                                  Kryetari i Kuvendit :

Skender  Shaqiri                                                                                        Mr. Azem Fazliu

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply