Archive for the ‘Dialog ndër-fetar’ Category

Njeriu dhe obligimi i tij ndaj përmirësimit të shoqërisë

,,Ndihmohuni mes vete me të mira dhe me të mbara, e jo në gjunahe dhe armiqësi” El-Maide, 2. Hamdi i takon All-llahut, përshëndetjet dhe selamet janë mbi profetin Muhammed s.a.w.s Të nderuar besimtarë: Zoti f.p. është krijues i çdo gjëje, që shihet dhe i asaj që është e padukshme, dhe në mesin e këtyre krijesave […]

Gjeje të vërtetën dhe bindju po kësaj të vërtete….

,,Vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve dhe i tokës dhe Allahu është i gjithfuqishëm për çdo send. Në krijimin e qiejve e të tokes, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt´´(ALI-IMRAN, 189-190). Hamdi i takon vetëm Allahut f.p., përshëndetjet ia dërgojmë profetit Muhammed […]

Shëtitja me biçikleta 10. Maj 2014

Ashtu siç ju njoftuam ditë më parë, Shoqata Bashkimi organizoi një shëtitje me biçikleta, me relacion: Linz – Wels dhe anasjelltas. Nisja u bë nga Shoqata Bashkimi në ora 08:00, duke vazhduar kështu drejt Leonding-ut, pastaj Traun, ku vizituam liqenin artificial “Oeder See”. Pastaj arritem në qytetin e Welsit, ku së pari vizituam Shoqaten Iliria, […]