Archive for May, 2012

Reaktion der albanischen Diaspora in Österreich

  Weiterlesen Reaktion (Englisch)

Reagimi i Diasporës Shqiptare në Austri

Lexoni përmbajtjen.. Reagimi (English)…

Rëndësia e të mesuarit të Kur´anit f.m.

  Kur ´ani f.m. është libri i Allahut xh.sh. Shumë adhurime nuk mund të kryhen pa lexuar pjesë nga Kur´ani f.m. Përvec kësaj edhe vetë leximi i Kur´anit është një ndër adhurimet më të qmuara te Allahu xh.sh. Dëshira dhe kujdesi i shumë njerëzve qe Kur´ani të jetë sa më afër tyre, mendjës së tyre […]

Edhe një aktivitet sportiv, për të rinjët shqiptar

  Islami erdhi si fe universale dhe e harmonizuar. Erdhi ti rregullojë cështjet e kësaj bote dhe të botës tjetër, të kujdeset për cështjet e njeriut në aspektin fizik, shpirtëror dhe psiqik, sepse ai dëshiron që muslimani të jetë i fortë në të gjitha aspektet. Besimtari i fortë është më i mirë dhe më i […]

KAMXHIKU I PEJGAMBERIT TË ALL-LLAHUT (S)

  Para disa kohësh doli nga shtypi libri “Mali i dritës” – “Brdo svjetlosti” nga Isnam Taljic. Është fjala për një roman që flet për sirën e Pejgamberit të fundit Muhammedit (s). Njëri nga rrëfimet më të mira mbi Pejgamberin (s) në gjuhën boshnjake. Libri është i shkruar me një gjuhë të thjeshtë, e kuptueshme […]

Pozita e mësimit fetar në sistemin shkollor austriak (1)

  Mr. Muhidin Ahmeti Hyrje Gati në të gjitha vendet evropiane mësimi fetar është pjesë përbërëse e programeve mësimore në shkollat tetëvjeçare dhe të mesme shtetërore. Praktikisht, nuk ka dallim në këtë aspekt midis ish vendeve komuniste dhe pjesës tjetër të Evropës. Përjashtim në Perëndim është Franca, në të cilën nuk ka mësim fetar në […]

Shëtitje me Biçikletë

   Shëtitje me Biçikletë (Anton Bruckner Radweg)  

z. Klaus Luger vizitoi Shoqaten Shqiptare „BASHKIMI“

  13. Maj 2012   Në vazhdën e takimeve të shumta të organizuara nga Shoqatat Shqiptare „BASHKIMI“, „Ardhmeria“ dhe Studentet „Sh-S-Sh“ këtu në Linz të Austrisë së epërme i ftuari i rradhës për vizit tek ne ishte Nënkryetari i komunës së qytetit të Linz-it z. Klaus Luger.

Kreu i Bashkësisë Islame të Austrisë, Vizit në Xhamin Shqiptare „BASHKIMI“

  Me date 05.Maj 2012 ne ora 13:00 për vizit në Xhamin tonë qendroi Kryetari i Bashkësisë Islame të Austrisë (IGGiÖ)  z. Dr. Phil. Fuat Sanac i shoqëruar nga nënkryetari i IGGiÖ z. Nebi Üysal, sekretari gjeneral IRG OÖ (Islamische Religionsgemeinde in Linz) z. Senad Podojak, z. Murat Baser (Vorsitzender der IRG in  Linz) përfaqësuesi […]