Archive for July, 2012

Muaji i Ramazanit po vjen…

  Me emrin e All-llahut ,Mëshiruesit,Mëshirëbërësit ,,O ju qe besuat, agjërimi u është bëre obligim sikurse që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush,kështu që të bëheni të devotshëm. El-Bekare 183.