Archive for November, 2012

„100 vjet Shtetë Shqiptarë“

  Të nderuar vëllezër dhe motra, bashkatdhetarë që jetoni dhe veproni këtu në Austri dhe në Europë dhe ju Shqiptarë anekand botës kudo që jeni, shfritëzojmë nga rasti që në pragë të festës së madhe mbarshqipëtare 28. Nëntorit, ditës së flamurit, 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, tua përcjellim urimet më të përzemërta, për të […]

“Hixhreti dhe mesazhet e tij”

       Xhamia „BASHKIMI“ me datë 16.11.2012 (pas Jacisë) në lokalet e saja organizoi tribunë me temën „Hixhreti dhe mesazhet e tij“ Për të diskutuar rreth kësaj teme shumë të rëndësishme historike Islame, ligjërues ishin:

“Ky ishte Muhamedi a.s.”

  Për kënd po flasim? Po flasim për Muhamedin a.s. Krijesa më e mirë, më i miri që ka ecur në këtë tokë. Ai është zotëriu i të parëve dhe të fundëve, është zotëriu i bijve të Ademit në ditën e gjykimit. E kanë përshkru si jo të gjatë dhe as të shkurtër ishte mesatar, […]