Archive for January, 2013

PËRSE E NDEROJMË DHE I BINDEMI PROFETIT (S)

Mr. Muhidin Ahmeti Ndjej kënaqësi  të veçantë që sot jam prezent në këtë manifestim që  organizohet me rastin e kremtimit të ditëlindjes  së  njeriut dhe personalitetit më të madh që ka njohur ndonjë herë historia botërore, jo vetëm njeriut por, mbi të gjithë profetit, të dërguarit dhe të zgjedhurit  të Zotit Muhamed ibn  Adullaut .

ARMIKU I VËRTETË I ISLAMIT DHE MUSLIMANËVE ËSHTË INJORANCA – PADITURIA

Mr. Muhidin Ahmeti   “Kush dëshiron madhështi (krenari e fuqi), e tërë madhështia është tek All-lahu. Te Ai shkojnë fjalët e mira dhe veprat e mira i pranon. “  (Fatir, 10)

VITI I RI, SHUNDI I VJETËR, KIÇ DHE SNOBIZËM

  Mr. Muhidin Ahmeti   Te shumica absolute e popujve të vjetër paganë, kremtimi dhe pritja e vitit të Ri nuk ishte asgjë tjetër veç se lavdërim, madhërim, simbol dhe shenjë e adhurimit të ndonjë trupi qiellor, në rastët më të shpeshta të Diellit. Kështu, në Egjiptin e vjetër, populli i të cilit, sipas Herodotit, […]