Archive for April, 2013

Dua – Hatme në Xhaminë „BASHKIMI“

  Në një atmosferë impozante dhe me një numër shumë të madhë të motrave dhe vëllezërve që kishin ardhur për ta përcjellur programin në rastin e Dua-Hatmes të organizuar nga Xhamia „BASHKIMI“ dje me datë 28.04.2013 njëzet (20) nxënës të cilët kanë ndjekur mësim-besimin dhe të mësuarit të leximit të Kur´anit, përfunduan Hatmen dhe morën […]