Archive for April, 2014

Nata e Regaibit, hyrja në 3 muajt e mëdhenj

Regaib është shumësi i fjalës Ragibe që do të thotë Nata e dhuntive, shpërblimëve, faljes, veprimit të punëve të mira dhe largimit nga ato të këqiat. Kjo natë sipas kalendarit islam (llogaritjes hënore) është nata e xhumasë së parë të muajit Rexheb (Nata që lidhë ditën e enjte dhe ditën e xhuma). Ne të gjithë […]