Archive for May, 2014

Morali Islam i domosdoshëm për besimtarin

,,Ju e kishit shembullin më të lartë në të Dërguarin e All-llahut,kuptohet,ai që shpreson në shpërblimin e All-llahut në botën tjetër,ai që ketë shpresë e shoqëron duke e permendur shumë shpesh All-llahun’’(El-Ahzabe,21). Hamdi i takon vetëm Zotit të Madhërishem, përshëndetjet dhe Selamet qofshin mbi Muham-medin s.a.w.s. Kënd e udhëzon All-llahu, nuk ka mundësi askush që […]

Njeriu dhe obligimi i tij ndaj përmirësimit të shoqërisë

,,Ndihmohuni mes vete me të mira dhe me të mbara, e jo në gjunahe dhe armiqësi” El-Maide, 2. Hamdi i takon All-llahut, përshëndetjet dhe selamet janë mbi profetin Muhammed s.a.w.s Të nderuar besimtarë: Zoti f.p. është krijues i çdo gjëje, që shihet dhe i asaj që është e padukshme, dhe në mesin e këtyre krijesave […]

Gjeje të vërtetën dhe bindju po kësaj të vërtete….

,,Vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve dhe i tokës dhe Allahu është i gjithfuqishëm për çdo send. Në krijimin e qiejve e të tokes, në ndryshimin e natës dhe të ditës, ka argumente të qarta për ata që kanë arsye dhe intelekt´´(ALI-IMRAN, 189-190). Hamdi i takon vetëm Allahut f.p., përshëndetjet ia dërgojmë profetit Muhammed […]

Shëtitja me biçikleta 10. Maj 2014

Ashtu siç ju njoftuam ditë më parë, Shoqata Bashkimi organizoi një shëtitje me biçikleta, me relacion: Linz – Wels dhe anasjelltas. Nisja u bë nga Shoqata Bashkimi në ora 08:00, duke vazhduar kështu drejt Leonding-ut, pastaj Traun, ku vizituam liqenin artificial “Oeder See”. Pastaj arritem në qytetin e Welsit, ku së pari vizituam Shoqaten Iliria, […]

Marshi për 1.Maj 2014

Falenderojmë të gjithë ata që me pjesëmarrjen e tyre e begatuan programin/marshin e qytetit te Linz-it, dedikuar “1. Maj-it”, ditës së punëtorëve, duke iu bashkangjitur kështu Unionit të Shoqatave të Shqiptarëve në Linz të Austris. Disa nga pjesmarrësit tanë mbanin veshje kombëtare, të tjerët me simbole tjera shqiptare, por e gjith kjo nën udhëheqjen e […]