Archive for June, 2014

Vazhdo, mos e ndërpre përkujtimin e All-llahut

,,O ju që besuat,as pasuria juaj e as fëmijët tuaj të mos u shmangin prej adhurimit të All-llahut,e kush bën ashtu,të tillët janë mu ata të humburit‘‘ (El-Munafikun:9).     Hamdi i takon vetëm All-llahut, përshëndetjet dhe selamet ja dërgojmë  profetit  Muham-med s.a.w. Kënd e udhëzon All-llahu nuk mundet askush me e humbë,e kush humbi vehten […]

Dhikri, adhurimi që e don Zoti dhe e shpërblen më shumë

,,O ju që besuat,përkujtoni All-llahun sa më shpesh‘‘ (El-Ahzab,41) Hamdi i takon vetëm All-llahut xh.sh, përshëndetjet dhe selamet i takojnë mësuesit të njerëzimit, profetit Muham-med s.a.w.  Kënd e udhëzon All-llahu,askush nuk mund ta largonë  nga rruga e vërtetë,e kush e humbi vehten askush nuk mund të e udhëzojë vec All-llahut xh.sh. Të nderuar besimtarë,vëllezër dhe […]

Takim me Landesrätin Fr. Mag. Gertraud Jahn

Me datë 17 Qershor 2014, për herë të parë u takuan të gjitha unionet e shoqatave që veprojnë në Oberösterreich me mandataren e re të Landesregierung-it Frau Mag. Gertraud Jahn, e cila i priti të gjitha kryesuesit e unioneve të shoqatave. Të pranishëm ishin edhe kryetari i Unionit të Shoqatave Shqiptare në Linz  Ing. Adnan […]

Bëhu modest sikur as’habët e Pejgamberit s.a.w.

,,Dhe mos ecë nëpër tokë me mburrje, pse ti as nuk mund ta çashë tokën as nuk mund të arrishë lartësinë e maleve’’ (El-Isra,37) Hamdi i takon vetëm All-llahut,përshëndetjet  dhe selamet  përcjellim mbi profetin Muham-med s.a.w. Kënd e udhëzon All-llahu nuk ka mundësi askush të e devijojë dhe kush devijoi, atë mund ta udhëzojë vetëm […]

10 këshillat e Hasan el-Benasë

Lexo, mendo, vepro 1. Fale namazin posa të ndëgjosh ezanin, në çfarëdo gjendje të jesh. 2. Lexo Kur´anin, urdhëro të lexohet Kur´ani dhe ndëgjoje kur lexohet Kur´ani. 3. Përmende Zotin tënd dhe mos e kalo kohën kot.

Modestia, cilësi e karakterit të besimtarit

,,Dhe mos ecë nëpër tokë me mburrje,pse ti as nuk mund ta çashë tokën as nuk mund ta arrishë lartësinë e maleve’’(El-Isra,37). Hamdi i takon vetëm  All-llahut,përshëndetjet dhe selamet i përcjellim mbi profetin Muham-med s.a.w. Të nderuar besimtarë,vëllezër dhe motra: