Archive for December, 2014

Vepra e Dëshmorëve është përjetë e gjallë

,, E për ata që u mbytën në rrugë të All-llahut, mos thoni,, janë të vdekur‘‘. Jo, ata janë të gjallë po ju nuk e kuptoni (gjallërinë e tyre) ´´(El-Bekare, 154). Hamdi i takon vetëm All-llahut, përshëndetjet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi Muham-medin s.a.ë. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata […]