Archive for May, 2015

Njoftim rreth natës së madhe të Beratit

Të nderuar vëllezër dhe motra, ju informojmë se ditën e Hënë është nata e madhe e Beratit, nata në të cilën u bë ndrrimi i kibles së muslimanëve nga Mesxhidul Aksa në drejtimin që falemi edhe sot, në drejtim të Qabes së bekuar në Mek-ke. 

Frytet e humanitetit në Islam (Pjesa e parë)

Falënderimet i takojnë vetëm All-llahut xh.sh, ndërsa përshëndetjet dhe selamet le të jenë gjithmonë mbi të dërguarin e Tij, Muham-medin a.s. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra:

Frytet e humanitetit në Islam (Pjesa e dytë)

Falënderimet i takojnë vetëm All-llahut xh.sh. ndërsa salavatet dhe selamet le të jenë gjithmonë mbi të dërguarin e Tij, Muham-medin a.s. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra:

Frytet e humanitetit në Islam (pjesa e tretë)

Falënderimet i takojnë vetëm All-llahut, ndërsa salavatet dhe selamet le të jenë gjithmonë mbi Muham-medin a.s, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ndjekësit e rrugës së tij deri në Kijamet. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra:

Frytet e humanitetit në Islam (pjesa e katërt)

Falënderimet i takojnë vetëm All-llahut xh.sh, ndërsa përshëndetjet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi Muham-medin a.s. shokët e tij, familjen e tij dhe të gjithë ndjekësit e tij. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra:

Vlera e muajit Sha’ban dhe natës së madhe të Beratit

‘’….dhe ku të jeni, fytyrat tuaja ktheni kah Qabeja….’’ (El-Bekare, 144) Hamdi i takon vetëm All-llahut të Madhërishëm, përshëndetjet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi të dërguarin e Tij, Muham-medin s.a.ë. familjes, shokëve të tij dhe të gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar […]

Deri kur kështu, deri kur…

,,Secilit njeri ia kemi ngjeshur në qafë fluturakën(shënimin-për veprimin)e tij,e në ditën e Gjykimit, Ne do tia prezentojmë atë libër të hapur‘‘( El-Isra,13-14). Hamdi i takon vetëm All-llahut të Lartëmadhërishëm, përshëndetjet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi të dërguarin e All-llahut, Muham-medin a.s. familjen dhe shokët e tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, të nderuar