Archive for August, 2015

Veprimet e Muham-medit a.s në haxhin e tij (Pjesa 1)

Falenderimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm All-llahut xh.sh, salavatet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi Muham-medin a.s  dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret që kanë ndjekur dhe vazhdojnë të ndjekin rrugën e tij deri në Ditën e Gjykimit. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra: All-llahu i Madhëruar i ka obliguar robërit e Tij që

´Ta ndihmojmë Tetovën` – Xhirollogaria

Të nderuar bashkëatdhetarë, kudo që jeni! Pas kërkesës që bëmë me datë 05.08.2015, për ta ndihmuar Tetovën, vërejtëm një interesim jashtëzakonisht të madh të mërgimtarëve që dëshirojnë të kontribuojnë në këtë drejtim, andaj ne, për t´ua lehtësuar mënyrën e ndihmesës, vendosëm që mjetet financiare të dërgohen në konton e poshtëshënuar, e pastaj të njejtat ti […]