Archive for September, 2015

Urime festa e Kurban Bajramit/ Hutbeja e Bajramit

Falënderimet i takojnë vetëm All-llahut të Plotëfuqishëm, ndërsa salavatet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi mësuesin e njerëzimit, Muham-medin a.s, familjen, shokët e tij dhe të gjithë ndjekësit e rrugës së tij deri në Ditën e Gjykimit. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra:

Rëndësia e kërkimit të diturisë në Islam (Pjesa 1)

,,Lexo me emrin e Zotit tënd, i cili krijoi ( cdo gjë). Krijoi njeriun prej një gjaku të ngjizur  (në mitrën e nënës). Lexo! Se Zoti yt është më bujari! Ai që e mësoi (njeriun) të shkruaj me pendë. I mësoi njeriut atë që nuk e dinte. ( El-Alek, 1-5). Falënderimi i takon vetëm All-llahut […]

Kurbani dhe rregullat e tij në Islam

,, Ne me të vërtet, të dhamë ty shumë të mira, andaj ti falu dhe prej kurban për hirë të Zotit tënd, me të vërtetë urrejtësi ytë është farësosur‘‘ ( El-Kevther, 1-3). ,, Te All-llahu nuk arrin as mishi  as gjaku i tyre, por tek Ai arrin bindja e juaj‘‘ (El-Haxhxh,37). ,, Kush ka mundësi të therrë […]

Bëhu shembëlltyrë pas kthimit nga Haxhi

Falenderimi i takon vetëm All-llahut, përshëndetjet qofshin gjithmonë mbi Muham-medin a.s  familjen, shokët e tij dhe të gjithë ndjekësit e rrugës së tij deri në Ditën e Gjykimit. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra:

Lajmërim – Kurban Bajrami 24.09.2015

Të nderuar besimtarë, ju informojmë se programi i Kurban Bajramit është si vijon: 06:15 – 06:30  Falja e Namazit të Sabahut 06:30 – 07:20 Programi i Kurban Bajramit 07:20 – 07:30 Falja dhe Hutbeja e Kurban Bajramit

Veprimet e Muham-medit a.s. në haxhin e tij( Pjesa 2)

Falënderimet i takojnë vetëm All-llahut xh.sh, salavatet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi Muham-medin a.s. dhe të gjithë besimtarët dhe besimtaret që kanë ndjekur këtë rrugë dhe ata që vazhdojnë ta ndjekin deri në Ditën e Gjykimit. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra: