Archive for December, 2015

Muham-medi a.s. mëshirë për mbarë krijesat

,,Është e vërtetë se All-llahu dhe engjëjt e Tij me madhërim e mëshirojnë Pejgamberin. O ju që keni besuar, madhëronie pra atë (duke rënë salavate) dhe përshëndeteni me selam“ ( El-Ahzab-56). Jemi në prag të ditëlindjes së krijesës më të dashur të Zotit xh.sh, krijesës më të bukur që shkeli në  tokë, ai për të […]

Vepra e Dëshmorëve është përjetë e gjallë (hutbe kushtuar ditës së pavarësisë, ditës së flamurit)

,,E për ata që u mbytën në rrugë të All-llahut, mos thoni,, janë të vdekur‘‘. Jo, ata janë të gjallë po ju nuk e kuptoni (gjallërinë e tyre) ´´(El-Bekare, 154). Hamdi i takon vetëm All-llahut, përshëndetjet dhe selamet qofshin gjithmonë mbi Muham-medin s.a.w. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që […]