Archive for February, 2016

Çmimi për veprën e mirë!

Ishte një burrë i moshuar i cili kishte shumë pasuri. Dëshira e tij ishte që tre bijtë e tij t’i fisnikëroj dhe t’i mësoj se çfarë është kulmi i fisnikërisë, prandaj një ditë i ftoi ata dhe ua shpërndau atyre gjitha pasurinë e tij me përjashtim të një guri të çmuar… Ai u tha atyre: […]

Ç´është jeta?

E pyeti nipi gjyshin e tij: – Gjysh, më thuaj ç’është jeta? Gjyshi u përgjigj: – Jeta është koha në mes ezanit dhe namazit. Mirëpo, fëmijën përgjigjja e gjyshit nuk e kënaqi dhe pyeti:

Urtësia e edukates së nënës

Një nënë me dëshirën e saj të madhe që të përmbush edhe një prej obligimeve të Allahut xh.sh., karshi fëmijës së saj, që atij t’ia mësoj hallallin dhe haramin, më konkretisht dallimin mes tyre, përzgjodhi një metodë të lehtë dhe të thjeshtë në mënyrë që porosia të ishte sa më e kapshme për birin e […]