Archive for April, 2016

Hadithi i javës

Transmetohet nga Ebu Hurejre se Pejgamberi a.s ka thënë: ,,Vërtet Zoti i Madhëruar dërgon melek në tokë për të kontrolluar rrugët dhe për ti gjetur njerëzit që e përkujtojnë All-llahun. Kur të takojnë popullin që e përkujtojnë All-llahun thonë: Kërkoni cka u nevoitet dhe i mbulojnë me krahët e tyre në qiell. Zoti i Madhëruar […]

Nata e Regaibit, hyrja në 3 muajt e mëdhenj

Regaib është shumësi i fjalës Ragibe që do të thotë Nata e dhuntive, shpërblimëve, faljes, veprimit të punëve të mira dhe largimit nga ato të këqiat. Kjo natë sipas kalendarit islam (llogaritjes hënore) është nata e xhumasë së parë të muajit Rexheb (Nata që lidhë ditën e enjte dhe ditën e xhuma). Ne të gjithë […]