Ardhmeria

 

Shoqata Shqiptare Ardhmeria është themeluar me daten 06. Tetor 2009. Kryetare aktuale e saj është Mevlude Asani. Kjo shoqatë ekskluzivisht ka prioritet përfaqësimin e gruas shqiptare.

Prioritetet e shoqatës Ardhmeria janë integrimi dhe eliminimi i paragjykimeve dhe diskriminimeve.

Për të arritur këto qëllime na duhet një bashkpunim i mirë me vendet e integrimit të Land OÖ, të AK OÖ, të zyres së integrimit të qytetit Linz, Institutit pedagogjik të VHS OÖ, të OGB OÖ, të komunave dhe Wissensturm.

Qëllimet tjera janë mbrojtja e Kulturës dhe Fesë sonë, shpërndarja e informacioneve, shkëmbimin ndërkulturor, përfaqësimin e grave, edukimin, shëndetin dhe forcimin i gjuhës gjermane dhe shqipe.

 

Kontaktet

Adresa:

Waldeggstraße 59

4020 Linz

 

E-Mail.:

ardhmeria.verein@gmx.at

Homepage:

www.xhamia-linz.at