Studentët

 

Kjo shoqatë është formuar nga studentët shqiptarë në Linz. “Sh-S-Sh” shoqëron studentet në rrugën e studimeve, duke i përkrahur në forma të ndryshme si: Këshilla, informacione, bashkëpunim, ndihmë konkrete (vecanërisht në formën e këshillimit personal, jetesën në Linz etj.)

“Sh-S-Sh” angazhohet për demokraci, të drejtat e njeriut, barazi sociale si dhe integracion në Austrin e Epërme (OÖ).

Gjithashtu mbanë kontakte te mira me organizatat e studentëve të univerzitetit Johannes Kepler dhe të organizatave të tjera studentore shqiptare në Europë.

 

Kontaktet

Adresa:

4040 Linz, J.W.-Kleinstraße 72/3

 

E-Mail.:

sh-s-sh-linz@hotmail.com

 

Homepage:

www.studentet.at